رول گیر25 تن فکی

این قلاب ها برای حمل چینش و جابجایی رول های ایستاده به کار میرود